Thứ Năm, Tháng Sáu 20, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeTIN TỨCKH-CNPhát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức KHCN

Phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức KHCN

Ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Quảng Ninh, khẳng định: Với tinh thần “Đoàn kết – Trí tuệ – Đổi mới – Phát triển”.

Trong nhiệm kỳ này, Liên hiệp và các hội thành viên phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Liên hiệp trở thành tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh, có uy tín, tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức KHCN, đóng góp có hiệu quả thực hiện mục tiêu chiến lược của tỉnh là vươn lên vị trí thuộc nhóm các địa phương đi đầu cả nước về ứng dụng, chuyển giao KHCN và đổi mới sáng tạo vào năm 2030; KHCN thực sự trở thành động lực tăng trưởng kinh tế, góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

tm-img-alt

Chia sẻ với vusta.vn, ông Nguyễn Thanh Phương – Chủ tịch Liên hiệp Hội Quảng Ninh cho biết, thời gian qua, Liên hiệp Hội đã có bước phát triển, ngày càng khẳng định vai trò của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, góp phần phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh Quảng Ninh.

Với 11 hội thành viên, gần 8.000 hội viên và 7 hội viên tập thể, những năm qua, hoạt động của Liên hiệp và các hội thành viên, hội viên tập thể được triển khai rộng khắp trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các cơ chế, chính sách, chủ trương phát triển KT-XH quan trọng của tỉnh, đặc biệt là các cơ chế, chính sách liên quan đến KHCN, giáo dục đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức được triển khai hiệu quả, được các cấp, ngành ghi nhận, đánh giá cao. Các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức, nghiên cứu chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống đã được nâng lên một bước về số lượng và chất lượng. Hoạt động của các hội thành viên, hội viên tập thể ngày càng đa dạng, phong phú, thiết thực; thu hút được nhiều hội viên tham gia, đặc biệt là cán bộ, tri thức trẻ; khuyến khích được các nhà khoa học, đội ngũ trí thức, người lao động hăng say nghiên cứu sáng tạo.

Công tác tham mưu, tổ chức các giải thưởng, hội thi, cuộc thi trong lĩnh vực KH&CN cũng như tôn vinh trí thức, điển hình lao động sáng tạo, tài năng trẻ về khoa học và công nghệ được triển khai có chất lượng, hiệu quả. Qua đó, góp phần thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh phát triển, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH của tỉnh, nâng cao vai trò vị thể và uy tín của Liên hiệp hội Quảng Ninh trong xã hội.

Liên hiệp tích cực phối hợp với Sở KHCN xây dựng các đề án, nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó nhấn mạnh cần tập trung tạo điều kiện thuận lợi, phát huy vai trò của Liên hiệp trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của KHCN và đổi mới sáng tạo; tư vấn phản biện; truyền thông, phổ biến kiến thức, nghiên cứu, ứng dụng KHCN phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh

Xác định vận động, tập hợp trí thức, xây dựng, phát triển tổ chức vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp đã làm tốt vai trò cầu nối giữa trí thức với Đảng, giữa Đảng với trí thức; cùng với các tổ chức thành viên khác của MTTQ tỉnh góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động do MTTQ tỉnh phát động. Đồng thời thu hút được nhiều hội viên tham gia, nhất là là cán bộ, trí thức trẻ.

Để vận động, tập hợp tốt các trí thức, Liên hiệp hội đã chủ động làm việc với các sở, ngành có liên quan xây dựng đội ngũ chuyên gia và đặt hàng những nhiệm vụ, đề tài khoa học cùng tham gia giải quyết.

Thời gian qua, Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên đã tổ chức hơn 50 chương trình, hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn phổ biến kiến thức KHKT với nội dung thiết thực; đồng thời hỗ trợ về tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, xây dựng mô hình phát triển kinh tế của cộng đồng tại các địa phương. Đặc biệt, việc tuyên truyền được thực hiện với nhiều phương thức truyền thông mới, thông qua các nền tảng mạng xã hội, giúp tiếp cận đa dạng hơn các đối tượng thuộc các lứa tuổi khác nhau. Từ đó khuyến khích được các nhà khoa học, đội ngũ trí thức, người lao động hăng say nghiên cứu, sáng tạo, phát huy tiềm năng, trí tuệ trong việc tham mưu cho tỉnh những vấn đề quan trọng về cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

tm-img-alt

Liên hiệp hội đã phát huy tốt vai trò kết nối, tập hợp, huy động sức mạnh trí tuệ của đội ngũ trí thức trong hoạt động tư vấn, phản biện những chương trình, đề án quan trọng của tỉnh, được lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Trong 5 năm qua, Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên đã tham gia phản biện, góp ý cho hơn 100 dự thảo văn bản theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các bộ, ngành trung ương, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam và đề nghị của các sở, ngành của tỉnh.

Trong 9 đề án quan trọng của tỉnh có đóng góp của Liên hiệp phải kể đến như: Đề án phát triển bền vững kinh tế thủy sản tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án chuyển đổi số toàn diện tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030…

Ông Nguyễn Thanh Phương – Chủ tịch Liên hiệp Hội Quảng Ninh cho biết thêm, năm 2023, Liên hiệp hội đã tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Đại hội, chúng tôi đã được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm và yêu cầu Liên hiệp hội và các hội thành viên, hội viên tập thể phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy về khoa học và công nghệ và cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục chăm lo xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh; chú trọng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia, nhà khoa học giỏi, tâm huyết để chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền những vấn đề quan trọng, cấp bách về chủ trương, quyết sách phát triển KT-XH, phát triển KH&CN của tỉnh.

Tiếp tục nâng cao vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chủ trương, cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế – xã hội quan trọng của tỉnh; chú trọng việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao, tạo động lực cho sự phát triển bền vững KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh.

Liên hiệp hội cần đẩy mạnh rõ nét hơn nữa phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị; đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các hội thi, cuộc thi, giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh; biểu dương, tôn vinh trí thức, tài năng trẻ, cán bộ khoa học công nghệ tiêu biểu, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ.

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra những xu thế phát triển khác biệt mới; đặt ra những thách thức, cơ hội chưa từng có ở nhiều lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu; thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Trước những yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, đòi hỏi các tổ chức KHCN, đội ngũ trí thức KHCN tỉnh, đặc biệt là Liên hiệp cần nỗ lực phấn đấu, có nhiều đóng góp hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Quảng Ninh.

HT

TIN MỚI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

TIN LIÊN QUAN

Recent Comments