Thứ Hai, Tháng Năm 27, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeTIN TỨCCHÍNH TRỊNỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược về...

Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược về phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 7/7, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban đảng ở Trung ương và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong Ban.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành, trình Bộ Chính trị 2 đề án lớn gồm: Đề án “Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020”.

Cùng đó, Ban Kinh tế Trung ương đã tích cực triển khai công tác tổ chức quán triệt, cụ thể hóa để đưa nội dung các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội theo tinh thần của Đại hội XIII vào cuộc sống; xây dựng các đề án, báo cáo tham mưu về phát triển kinh tế-xã hội để kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp Trung ương. Ban cũng tập trung triển khai theo dõi, giám sát tình hình thực hiện một số Nghị quyết của Đảng về kinh tế-xã hội. Ban chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo, tọa đàm phục vụ công tác chuyên môn của Ban và một số công tác quan trọng khác…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế-xã hội, Ban Kinh tế Trung ương đã nỗ lực hết mình, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao nhằm tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương, chính sách phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế cũng như thách thức cần được nhìn nhận để khắc phục, đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu tập thể Lãnh đạo Ban và người đứng đầu các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết quan trọng đã ban hành làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ, công tác của Ban; bám sát, triển khai kế hoạch xây dựng các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan nhằm phục tốt nhiệm vụ chung. Các vụ, đơn vị trong Ban cần nêu cao tinh thần chủ động trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Lãnh đạo Ban.

Đồng chí cũng yêu cầu, cùng với tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị-xã hội của Ban Kinh tế Trung ương cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường chăm lo mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động; kiện toàn đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Tuấn Anh tin tưởng rằng, với sự quyết tâm, thống nhất của tập thể Lãnh đạo Ban và sự đồng lòng, nhất trí, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động toàn cơ quan, Ban Kinh tế Trung ương sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong những tháng cuối năm.

TIN MỚI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

TIN LIÊN QUAN

Recent Comments